Terms and conditions

English

Prices
All prices are quoted in SEK and include 25% VAT.

Who can make purchases?
To make purchases in the webshop, you must be at least 18 years old. Otherwise you need the permission of a legal guardian. Currently, only Swedish shipping addresses are approved.

Freight
There is a fixed shipping cost of 59 SEK including VAT on all orders. 

Product pictures
Keep in mind that different computer monitors feature different color rendering, and that the images may therefore differ. Product images are to be seen as illustrations and cannot guarantee accurate representation of the appearance and nature of the product.

Order confirmation
An automatic order confirmation will be sent to the email address provided on the order. Remember to save this confirmation until your purchase has been completed. The order number of this confirmation should always be stated when contacting us regarding your order.

Delivery time
Orders are shipped continuously, and are usually delivered within 7 working days. We are not responsible for delays caused by shipping companies. Your order will be shipped via DHL, and picked up at your nearest DHL agent. You will be notified via sms, email and/or post.

Package not picked up
We reserve the right to charge 200 SEK for packages that have not been picked up, to cover shipping and handling costs. This cost will be deducted from the original purchase price when the refund is processed. If the original purchase amount is lower than 200 SEK, the charge will be rounded off to this amount.

Complaints / Return policy / Open Purchase / Exchange policy

If you experience the delivered item as incorrect, a complaint should be submitted within 10 days of the delivery date. The delivery date refers to the date you picked up your package from the agent. You submit a complaint by simply sending an email with clear information about why the product is considered faulty, preferably with an additional photo, and provide your name, phone number and order number. Send the email to info@linajohansson.se. Please note that shipping damages, i.e. damages incurred during delivery, must be reported to the agent where the goods have been collected. Refunds will be made within 14 days of the return and approval of your complaint.

According to the the Swedish Distance Contracts Act, you have the right to undo your purchase or change your item within 14 days of receipt of the goods. Always inform you that you wish to make an exchange / repurchase before you return the product. This is most easily done by sending an email to info@linajohasson.se, where you provide your name, phone number, order number and specify the item. The product should be returned unused in its unchanged condition, including any product packaging. Refunds will be made within 14 days of our return and acceptance of your repurchase.

The buyer is responsible for the return shipping, or a return ticket can be ordered at a cost of 69 SEK. Contact info@linajohansson.se to order a return ticket.

Return address:
Design Lina Johansson
Södertälvevägen
27 155 32 Nykvarn

Personal data
Your customer information is protected by GDPR. You can find our privacy policy in the footer below.

Company Info

Orgn: 8604023302

Approved for F-skatt

Address:
Design Lina Johansson
Gamla Strängnäsvägen 375
155 91 Nykvarn

Email: info@linajohansson.se

Phone: 073 57 296 57

Svenska

Priser
Samtliga priser är angivna i SEK och inkluderar 25% moms.

Vem kan handla?
För att handla i webshopen krävs att du är 18 år. I annat fall måste du ha målsmans godkännande. I nuläget godkänns endast svenska leveransadresser.

Fraktkostnad
Det tillkommer en fast fraktkostnad på 59kr inklusive moms på alla ordrar. 

Produktbilder
Tänk på att olika datorskärmar har olika färgåtergivning, och att bilderna därför kan upplevas olika. Produktbilderna ska ses som illustrationer och kan alltså inte garantera exakt återgivning av varans utseende och beskaffenhet.

Orderbekräftelse
En automatisk orderbekräftelse skickas till den e-postadress som uppges vid beställningen. Tänk på att spara denna bekräftelse till dess att ditt köp är slutfört – ordernumret på denna bekräftelse ska alltid anges vid kontakt med oss angående din order.

Leveranstid

Beställningar skickas kontinuerligt, vanligtvis levereras varan inom 2-4 vardagar. Vi ansvarar inte för förseningar som orsakats av fraktbolag. Din order skickas via DHL, och hämtas ut hos ditt närmaste DHL-ombud. Du aviseras via sms, mail och/eller post.

Ej uthämtat paket
Vi förbehåller oss rätten att debitera 200 kr för ej uthämtade paket, för att täcka frakt- och hanteringskostnader. Denna kostnad kommer dras från den ursprungliga köpesumman vid återbetalningen. Om köpesumman är lägre än 200kr rundas kostnaden för returhanteringen av till köpesumman.

Reklamation / Ångerrätt / Öppet köp / Bytesrätt

Om du upplever den levererade varan som felaktig ska reklamation ske inom 10 dagar från leveransdatum. Med leveransdatum avses det datum då du hämtar ut ditt paket hos ombudet. Du reklamerar enklast varan genom att skicka ett mail med tydlig information kring varför varan anses felaktig, helst med kompletterande foto, och uppge ditt namn, telefonnummer samt ordernummer. Mailet skickas till info@linajohansson.se.

Tänk på att fraktskador, alltså skador som uppstått under leveransen, ska anmälas till ombudet där varan hämtats ut. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi återfått och godkänt din reklamation.

Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp eller byta din vara inom 14 dagar från det att du har mottagit varan. Meddela alltid att du önskar göra ett byte/återköp innan du återsänder varan. Detta gör du enklast genom att skicka ett mail till info@linajohasson.se, där du uppger ditt namn, telefonnummer, ordernummer samt vilken vara det gäller. Varan ska återsändas oanvänd i oförändrat skick, detta gäller även eventuell produktförpackning. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att vi återfått och godkänt ditt återköp.

Köparen står själv för returfrakten, alternativt kan en returfraktsedel beställas till en kostnad av 69kr. Kontakta info@linajohansson.se för att beställa en returfraktsedel.

Returadress:

Design Lina Johansson
Södertäljevägen 27
155 32 Nykvarn

Personuppgifter
Dina kunduppgifter skyddas enligt GDPR. Du hittar vår integritetspolicy längre ner på sidan – klicka på “privacy policy”.

Företagsinfo
Orgnr: 8604023302
Godkänd för F-skatt

Adress:
Design Lina Johansson
Gamla Strängnäsvägen 375
155 91 Nykvarn

E-post: info@linajohansson.se

Telefon: 073 57 296 57